Autoškola Krejča - Skupina A

Obecné info

V naší autoškole provádíme výuku a výcvik pro získání řidičského oprávnění všech skupin motocyklů. Po nezbytné teoretické přípravě žák začíná na cvičné ploše nácvikem bezpečného ovládání motocyklu. Na cvičné ploše jsou dále nacvičovány úkony pro zvládnutí první části praktické zkoušky (pomalý a rychlý slalom, vyhýbací manévr, krizové brzdění,…). Vzhledem k nevhodným podmínkám na městském autocvičišti (zejména pevným překážkám v těsné blízkosti cvičných ploch) nácvik těchto úkonů probíhá na pronajaté cvičné ploše s dostatkem prostoru a kvalitním povrchem, čímž je zvýšena bezpečnost žáka.

Po získání těchto základních dovedností pokračuje žák do provozu – nejdříve na jednom motocyklu s instruktorem, poté následován instruktorem na druhém motocyklu, případně ve vozidle. Počet hodin na cvičné ploše, s instruktorem a samostatné jízdy je vždy individuální a je přizpůsoben schopnostem žáka. Komunikace s instruktorem při tom probíhá pomocí interkomu. Žák může po konzultaci s námi při jízdách využívat i vlastní motocykl.

Cena

Změny zákona 247/2000 Sb., tedy „autoškolského zákona“ z roku 2016, zásadním způsobem zvýšily nároky na žadatele o řidičské oprávnění na motocykl. Platba je možná v hotovosti na naší pobočce, případně převodem. Cenu kurzu (dle ceníku) je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. U základního kurzu se tato doba pohybuje běžně kolem dvou měsíců. U rozšiřujícího kurzu je doba úměrně kratší vzhledem k nižšímu počtu hodin. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Motocykl - skupina A

Minimální věk: 20 let, pokud jsem držitelem ŘO skupiny A2 alespoň 2 roky,
21 let s omezením pouze na tříkolová vozidla nebo
24 let pro ostatní žadatele.

Minimální rozsah výuky a výcviku podle individuálního studijního plánu, případně rozšiřujícího kurzu dle zákona 247/2000 Sb. (max. 5 žáků na jednoho učitele)

1) Jsem držitelem řidičského oprávnění A2 déle než dva roky

Teorie

Není povinná

Praxe

Dle dohody – tak, aby žadatel zvládl složit zkoušku z praktické jízdy

2) Jsem držitelem řidičského oprávnění A2 méně než dva roky

Teorie

 • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

3) Nejsem držitelem řidičského oprávnění A2

Teorie

 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Na čem budete jezdit

Pro výcvik této skupiny používáme motocykl Honda CB 600 F Hornet. Motocykl může být vybaven druhým ovládáním, které instruktorovi umožňuje zasáhnout do řízení, ovládat spojku a obě brzdy. Standardně je tento motocykl používán bez druhého ovládání – žadatelé o tuto skupinu řidičského oprávnění jsou ve většině případů schopni ovládat motocykl samostatně. Pokud ne, je možné druhé ovládání domontovat, případně začít na slabším stroji.

S řidičským oprávněním skupiny A můžete řídit

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.
 • Autoškola Krejča

  Honda CB 600 F Hornet

 • Autoškola Krejča

  Motocykly

Copyright © 2021 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost