Autoškola Krejča - Skupina A1

Obecné info

V naší autoškole provádíme výuku a výcvik pro získání řidičského oprávnění všech skupin motocyklů. Po nezbytné teoretické přípravě žák začíná na cvičné ploše nácvikem bezpečného ovládání motocyklu. Na cvičné ploše jsou dále nacvičovány úkony pro zvládnutí první části praktické zkoušky (pomalý a rychlý slalom, vyhýbací manévr, krizové brzdění,…). Vzhledem k nevhodným podmínkám na městském autocvičišti (zejména pevným překážkám v těsné blízkosti cvičných ploch) nácvik těchto úkonů probíhá na pronajaté cvičné ploše s dostatkem prostoru a kvalitním povrchem, čímž je zvýšena bezpečnost žáka.

Po získání těchto základních dovedností pokračuje žák do provozu – nejdříve na jednom motocyklu s instruktorem, poté následován instruktorem na druhém motocyklu, případně ve vozidle. Počet hodin na cvičné ploše, s instruktorem a samostatné jízdy je vždy individuální a je přizpůsoben schopnostem žáka. Komunikace s instruktorem při tom probíhá pomocí interkomu. Žák může po konzultaci s námi při jízdách využívat i vlastní motocykl.

Cena

Změny zákona 247/2000 Sb., tedy „autoškolského zákona“ z roku 2016, zásadním způsobem zvýšily nároky na žadatele o řidičské oprávnění na motocykl. Platba je možná v hotovosti na naší pobočce, případně převodem. Cenu kurzu (dle ceníku) je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. U základního kurzu se tato doba pohybuje běžně kolem dvou měsíců. U rozšiřujícího kurzu je doba úměrně kratší vzhledem k nižšímu počtu hodin. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Motocykl - skupina A1

Minimální věk: 16 let

Minimální rozsah výuky a výcviku podle individuální studijního plánu dle zákona 247/2000 Sb. (max. 5 žáků na jednoho učitele)

Teorie

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Na čem budete jezdit

Pro výcvik této skupiny slouží stejné motocykly jako pro skupinu Am, tedy: Honda CLR 125 City Fly, vybavená druhým ovládáním a Honda CBF 125 bez něj. Žák začíná vždy na motocyklu s druhým ovládáním. Tento systém umožňuje instruktorovi v případě potřeby zasáhnout do řízení, ovládat spojku, plyn, brzdy obou kol a v případě potřeby i vypnout motor. Po zvládnutí základního ovládání žák pokračuje samostatně na motocyklu bez dvojího ovládání. Instruktor ho přitom následuje na druhém motocyklu, případně ve vozidle.

S řidičským oprávněním skupiny A1 můžete řídit

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
 • Autoškola Krejča

  Honda CBF 125

 • Autoškola Krejča

  Honda CLR 125 City Fly

Copyright © 2021 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost