Autoškola Krejča - Skupina B+E a „B96“

Osobní automobil + vlek - skupina B+E a „B96“

Podmínka: žadatel je držitelem ŘO skupiny B

S řidičským oprávněním skupiny „B96“ můžete řídit

Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Pro získání ŘO skupiny „B96" postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ z jízdy. Zkoušku tedy skládáte pouze z jízdy, test nepíšete. Rozsah výcviku a případně výuky není zákonem stanoven, proto je vždy individuální. Cena za hodinu výcviku je 500 Kč.

S řidičským oprávněním skupiny B+E můžete řídit

Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti do 3 500 kg.

S čím budete jezdit

Výcvik probíhá na vozidlech Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4 a vleku Agados VZ - 31.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. Doba kurzu „B96“ obvykle nepřekročí jeden týden. Doba kurzu B+E se obvykle pohybuje kolem 3 týdnů. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Cena

Cena za kurz B+E je dle ceníku. Platba je možná v hotovosti na kterékoli z našich poboček, případně převodem. Cenu kurzu je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu. Dále je nutné uhradit správní poplatek za zkoušku Městskému úřadu Mělník 700 Kč. Cena za vyuč. hodinu jízdy při kondičních jízdách, případně při hodinách nad rozsah kurzu je 500 Kč.

Minimální rozsah výuky a výcviku podle individuální studijního plánu dle zákona 247/2000 Sb. (max. 5 žáků na jednoho učitele)

Teorie

  • 1 vyuč. hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyuč. hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

  • 8 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 2 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
  • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Copyright © 2024 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost