Autoškola Krejča - Skupina C

Nákladní automobil - skupina C

Podmínkou je ŘO skupiny B

Minimální věk: standardně 21 let, 18 let pokud žadatel získá profesní způsobilost v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu, nebo s omezením k řízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií,
 • Vězeňské služby České republiky,
 • ozbrojených sil České republiky,
 • obecní policie,
 • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 • celních orgánů,
 • při zkušebních jízdách v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Po dosažení věku 21 let toto omezení pozbývá platnosti.

S řidičským oprávněním skupiny C můžete řídit

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

S čím budete jezdit

Výcvik probíhá na vozidle Iveco Eurocargo 150 E27. Jelikož při zkoušce musí mít vozidlo hmotnost nejméně 10 000 kg, je již během výcviku odpovídajícím způsobem zatíženo.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu:

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. Běžně se doba kurzu pohybuje kolem 1 měsíce. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Cena

Cena tohoto kurzu je dle ceníku. Platba je možná v hotovosti na kterékoli z našich poboček, případně převodem. Cenu kurzu je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu. Dále je nutné uhradit správní poplatek za zkoušku Městskému úřadu Mělník 700 Kč. Cena za vyuč. hodinu jízdy při kondičních jízdách, případně při hodinách nad rozsah kurzu je 700 Kč.

Minimální rozsah výuky a výcviku podle individuální studijního plánu dle zákona 247/2000 Sb. (max. 5 žáků na jednoho učitele)

Teorie

 • 3 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 3 vyuč. hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 vyuč. hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 18 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Copyright © 2024 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost