Autoškola Krejča - Skupina C+E

Nákladní automobil + přívěs/návěs - skupina C+E

Podmínkou je ŘO skupiny C

S řidičským oprávněním skupiny C+E můžete řídit

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla, jehož nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Dále můžete řídit soupravy zařazené do skupin B+E a D+E, pokud jste držitelem ŘO skupiny D.

S čím budete jezdit

Výcvik probíhá na vozidle Iveco Eurocargo 150 E27 a přívěsu SVAN CHTP 18 – 17,5. Jelikož při zkoušce musí mít souprava hmotnost nejméně 15 000 kg, je již při výcviku odpovídajícím způsobem zatížena.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu:

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. Běžně se doba kurzu pohybuje kolem 3 týdnů. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Cena

Cena tohoto kurzu je 7 500 Kč. Platba je možná v hotovosti na kterékoli z našich poboček, případně převodem. Cenu kurzu je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu. Dále je nutné uhradit správní poplatek za zkoušku Městskému úřadu Mělník 700 Kč. Cena za vyuč. hodinu jízdy při kondičních jízdách, případně při hodinách nad rozsah kurzu je 900 Kč.

Minimální rozsah výuky a výcviku podle individuální studijního plánu dle zákona 247/2000 Sb. (max. 5 žáků na jednoho učitele)

Teorie

 • 1 vyuč. hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • Autoškola Krejča

  Iveco Eurocargo 150 E27 + příves SVAN-CHTP18-17,5

Copyright © 2021 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost