Autoškola Krejča - Skupina D1

Mikrobus - skupina D1

Podmínkou je ŘO skupiny B

Minimální věk: standardně 24 let, 21 let pokud žadatel získá profesní způsobilost v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu, nebo s omezením k řízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií,
 • Vězeňské služby České republiky,
 • ozbrojených sil České republiky,
 • obecní policie,
 • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 • celních orgánů,
 • při zkušebních jízdách v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Po dosažení věku 24 let toto omezení pozbývá platnosti.

S řidičským oprávněním skupiny D1 můžete řídit

Motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8-, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

S čím budete jezdit

V naší autoškole používáme pro výcvik této skupiny mikrobus Ford Transit.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu:

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. Běžně se doba kurzu pohybuje kolem 1 měsíce. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Cena

Cena tohoto kurzu je dle ceníku. Platba je možná v hotovosti na kterékoli z našich poboček, případně převodem. Cenu kurzu je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu. Dále je nutné uhradit správní poplatek za zkoušku Městskému úřadu Mělník 700 Kč. Cena za vyuč. hodinu jízdy při kondičních jízdách, případně při hodinách nad rozsah kurzu je 700 Kč.

Rozsah kurzu D1 při rozšíření z C dle zákona 247/2000 Sb.

Teorie

 • 10 vyuč. hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 vyuč. hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 vyuč. hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 vyuč. hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 vyuč. hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Rozsah kurzu D1 při rozšíření z B dle zákona 247/2000 Sb.

Teorie

 • 10 vyuč. hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 vyuč. hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 vyuč. hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 vyuč. hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 vyuč. hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 14 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Copyright © 2024 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost