Autoškola Krejča - Skupina D1+E

Mikrobus + vlek - skupina D1+E

Podmínkou je ŘO skupiny D1

S řidičským oprávněním skupiny D1+E můžete řídit

Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

S čím budete jezdit

V naší autoškole používáme pro výcvik této skupiny mikrobus Ford Transit a přívěs Agados VZ - 31.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu:

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. Běžně se doba kurzu pohybuje kolem 2 – 3 týdnů. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Cena

Cena tohoto kurzu je dle ceníku. Platba je možná v hotovosti na kterékoli z našich poboček, případně převodem. Cenu kurzu je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu. Dále je nutné uhradit správní poplatek za zkoušku Městskému úřadu Mělník 700 Kč. Cena za vyuč. hodinu jízdy při kondičních jízdách, případně při hodinách nad rozsah kurzu je 800 Kč.

Rozsah kurzu D1+E dle zákona 247/2000 Sb.

Teorie

  • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 6 vyuč. hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 2 vyuč. hodiny: výuka zdravotnické přípravy
  • 3 vyuč. hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

  • 8 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 2 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
  • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Copyright © 2024 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost