Autoškola Krejča - Skupina D+E

Autobus + přívěs - skupina D+E

Podmínkou je ŘO skupiny D

S řidičským oprávněním skupiny D+E můžete řídit

Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg. S tímto ŘO dále smíte řídit soupravy spadající do skupin B+E a D1+E.

S čím budete jezdit

Výcvik probíhá na vozidlech Irisbus Evadys HD nebo Bova Futura s přívěsem Agados Adam 67.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu:

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. Běžně se doba kurzu pohybuje kolem 2 měsíců. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Cena

Cena tohoto kurzu je dle ceníku. Platba je možná v hotovosti na kterékoli z našich poboček, případně převodem. Cenu kurzu je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu. Dále je nutné uhradit správní poplatek za zkoušku Městskému úřadu Mělník 700 Kč. Cena za vyuč. hodinu jízdy při kondičních jízdách, případně při hodinách nad rozsah kurzu je 1 100 Kč.

Rozsah kurzu DE dle zákona 247/2000 Sb.

Teorie

  • 2 vyuč. hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 6 vyuč. hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 2 vyuč. hodiny: výuka zdravotnické přípravy
  • 3 vyuč. hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

  • 8 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 2 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
  • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Copyright © 2024 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost